Học bổng quốc tế

Nhiều chương trình học bổng quốc tế của các cơ sở đào tạo nước ngoài có quan hệ hợp với trường Đại học Xây dựng đã được giới thiệu tới các sinh viên và người học trong và ngoài trường. Các chương trình học bổng thực sự là cơ hội tốt để nhiều bạn sinh viên hiện thực hóa ước mơ đi học tập ở nước ngoài.  

Dưới đây là một số chương trình học bổng đang được giới thiệu và triển khai hàng năm tại trường Đại học Xây dựng.