Đề tài, dự án nghiên cứu cấp Bộ

Các cán bộ viên chức của trường Đại học Xây dựng đã chủ trì và tham gia nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp khác nhau: Đề tài, chương trình KHCN cấp nhà nước; đề tài, chương trình KHCN cấp Bộ; đề tài KHCN cấp Trường. Dưới đây là thông kê một số chương trình, đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện trong những năm gần đây.

Chương trình nghiên cứu cấp Bộ

TTMã số, tên đề tàiChủ nhiệm đề tàiThời gian nghiên cứu
Bắt đầuKết thúc
1Chương trình nghiên cứu thiết kế và thi công nhà siêu cao tầngGS.TS Phan Quang Minh20112014
2CTB-2012-03-01 Nghiên cứu quy hoạch – kiến trúc nhà siêu cao tầng ở Việt Nam.PGS.TS Nguyễn Đình Thi7/20126/2014
3CTB-2012-03-02 Nghiên cứu tính toán tải trọng và tác động trong thiết kế nhà siêu cao tầng ở Việt NamThS. Võ Mạnh Tùng7/20126/2014
4CTB-2012-03-03 Nghiên cứu ứng dụng kết cấu bê tông cốt thép cho nhà siêu cao tầng ở Việt NamPGS.TS Lý Trần Cường7/20126/2014
5CTB-2012-03-04 Nghiên cứu thiết kế kết cấu liên hợp thép – bê tông trong nhà siêu cao tầng ở Việt NamGS.TS Phạm Văn Hội7/20126/2014
6CTB-2012-03-05 Nghiên cứu giải pháp móng cho nhà siêu cao tầng ở Việt NamThS. Đinh Chính Đạo7/20126/2014
7CTB-2012-03-06 Nghiên cứu các giải pháp hệ thống cơ điện cho nhà siêu cao tầng ở Việt NamThS. Vũ Hồng Dư9/20128/2014
8CTB-2012-03-07 Nghiên cứu các giải pháp thiết kế hệ thống cấp thoát nước và môi trường cho nhà siêu cao tầng ở Việt NamPGS.TS Nguyễn Văn Tín7/20126/2014
9CTB-2012-03-08 Nghiên cứu công nghệ xây dựng nhà siêu cao tầng ở Việt NamTS. Trần Hồng Hải7/20126/2014
10CTB-2012-03-09 Nghiên cứu về an toàn sinh mạng trong kiến trúc nhà siêu cao tầng ở Việt NamPGS. TS  Doãn Minh Khôi1/201212/2013
11CTB-2012-03-10 Nghiên cứu sử dụng vật liệu cho nhà siêu cao tầng ở Việt NamPGS. TS Phạm Hữu Hanh7/20126/2014
12CTB-2012-03-11 Nghiên cứu các giải pháp bảo trì và quản lý  nhà siêu cao tầng ở Việt NamTS. Hồ Ngọc Khoa7/20126/2014