Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Xây dựng

1 Rà soát và hoàn thiện tiêu chuẩn hệ thống tuy nen kỹ thuật hạ tầng đô thị – tiêu chuẩn thiết kế. GS.TSKH Trần Hữu Uyển  6/2011 12/2011
2 Biên soạn tiêu chuẩn: “Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế” (Theo SNIP 2.02.03.85) PGSTS Nguyễn Văn Dũng 3/2011 12 /2011
3 RD 41-12: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đỡ và nâng của cần trục tháp leo sàn phục vụ thi công nhà nhiều tầng có độ cao lớn. PGS.TS Trương Quốc Thành 2012 2013
4 TBT 12-12: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn TCVN: Ống cấp thoát nước bên ngoài công trình – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. GS.TSKH Trần Hữu Uyển 2012 2013
5 TBT 13-12: Soát xét sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn thiết kế thoát nước-mạng lưới và công trình bên ngoài (TCVN 7957:2008) (có công thức tính cường độ mưa cho các đô thị). GS.TSKH Trần Hữu Uyển 2012 2013
6 RD 84-13: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong quản lý và vận hành giao thông đô thị của Việt Nam TS. Đinh Văn Hiệp 2013 2014
7 RD 96-13: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu địa chất công trình PGS.TS. Phạm Quang Hưng 2013 2014
8 RD 99-13: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm tạo lập Mô hình phát triển nhà ở xã hội TS. Phạm Đình Tuyển 2013 2014
9 RD 111-13: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và xây dựng mẫu thiết kế điển hình mặt đường Bê tông xi măng cho một số khu vực miền Bắc Việt Nam TS. Vũ Hoài Nam 2013 2014
10 RD 124-13: Nghiên cứu phương pháp tính toán kết cấu thép cầu trục theo hướng tự động hóa thiết kế và thiết kế tối ưu PGS.TS Phạm Quang Dũng 2013 2014
11 TC 78-13: Bê tông cốt sợi TS. Lê Trung Thành 2013 2014
12 RD 59-14: Nghiên cứu thiết kế, thi công khe nối mặt đường bê tông xi măng trong điều kiện Việt Nam TS. Vũ Ngọc Trụ 2014 2015
13 TC 97-14: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật xử lý kỵ khí bùn từ trạm xử lý nước thải và phân bùn, thu hồi năng lượng. PGS.TS Nguyễn Việt Anh 2014 2015
14 01/2014/HĐ-ĐA1511: Nghiên cứu, thiết lập quy định chung về kiểm định đánh giá an toàn đập ở Việt Nam. PGS.TS Huỳnh Bá Kỹ Thuật 2014 2015
15 Điều tra, khảo sát thưc trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực kinh tế và quản lý xây dựng. Hợp đồng số 33/2014/HĐ-SNKT PGS.TS Trần Văn Tấn 2014 2015
16 RD 67-15 Nghiên cứu xác định sức chống cắt cho phép của bê tông nhựa phục vụ công tác đánh giá chất lượng mặt đường mềm trong công trình giao thông đường bộ. PGS.TS Bùi Phú Doanh 2015 2016
17 TC 78-15 Nghiên cứu sử dụng cốt polymer thủy tinh (GFRP) để thay thế cốt thép trong các công trình xây dựng công trình xây dựng khu vực biển đảo. PGS.TS Nguyễn Hùng Phong 2015 2016
18 RD 79-15 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao tính bền vững của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển ứng dụng cho các công trình hạ tầng dân dụng và quân sự trên biển. TS. Nguyễn Việt Phương 2015 2016
19 TC 71-15 Phương pháp đo bóc khối lượng cho các công tác xây dựng (Hợp đồng số 171/HĐKHCN ngày /2015) PGS.TS Phạm Xuân Anh 2015 2016
20 Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo kỹ sư định giá xây dựng. TS. Nguyễn Liên Hương 2015 2016
21 TC 130-15 Nghiên cứu giải pháp quy hoạch, thiết kế và cải tạo nút giao thông khác mức phù hợp điều kiện đô thị Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 2015 2016