BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Thứ Năm , Tháng Bảy 2 2020

ThS.NCS Pháp Nguyễn Đức Hạnh

( 2015/05/08 at 10:18 Chiều )

Nguyen Duc hanh

Họ và tên: Nguyễn Đức Hạnh
Học hàm, học vị:  Thạc sĩ, NCS Pháp
Vị trí công tác: Giảng viên
Chức vụ:
Đơn vị công tác: Bộ môn Xây dựng Thủy Lợi – Thủy Điện
Điện thoạị:
E-mail: Ng_duchanh@yahoo.com